Dokument archiwalny
Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania 12.11.2019.
Komunikat

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania

w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10

 

 

Okres obowiązywania: 12 listopada 2019 r.

Obszar: miasto Kraków.

Opis: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia na obszarze Krakowa w dniu dzisiejszym, tj. 12 listopada 2019 r., przekroczenia poziomu informowania, wynoszącego 100 µg/m3 dla średniodobowej wartości stężenia, w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10 (Dz. U. 2019 poz. 1931).

 

Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w odniesieniu do pyłu PM10 są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

W dniu jutrzejszym, tj. 13.11.2019 r., prognoza nie przewiduje w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10 przekroczenie poziomu informowania na obszarze województwa małopolskiego.

 

Zalecone działania:

Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny: ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz, unikać wietrzenia pomieszczeń, włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową, w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy, śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.

 

Jednostki oświatowe i opiekuńcze powinny: ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.

Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny: przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).

Do mieszkańców obszaru apeluje się: o korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem.

O zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, tel. 12 616 59 99,

fax. 12 413 89 66, e-mail: czk@um.krakow.pl

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGDAN SYREK
Data wytworzenia:
2019-11-12
Data publikacji:
2019-11-12
Data aktualizacji:
2019-11-12