Dokument archiwalny
ds AU-02-2.6730.2.108.2019.KKŁ

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na dz.nr 816/1, 945/2 obr.23 Śródmieście z wjazdem na nieruchomość z drogi publicznej (ul. Artura Malawskiego, dz.nr 1152) dla inwestycji przy ul. Malawskiego w Krakowie”.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 06.11.2019

 

AU-02-2.6730.2.108.2019.KKŁ

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 06.11.2019r. postanowienia o podjęciu zawieszonego postanowienia w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na dz.nr 816/1, 945/2 obr.23 Śródmieście z wjazdem na nieruchomość z drogi publicznej (ul. Artura Malawskiego, dz.nr 1152) dla inwestycji przy ul. Malawskiego w Krakowie”.

znak AU-02-2.6730.2.108.2019.KKŁ

 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 06.11.2019r.r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA KIELIAN-ŁABĘCKA
Data wytworzenia:
2019-11-06
Data publikacji:
2019-11-06
Data aktualizacji:
2019-11-06