Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2019/3/8 ul. Lentza 4

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. LENTZA 4

2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NAJMU

3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW

4. Wielkość i struktura mieszkania:

3 POK. Z KUCHNIĄ

POW. UŻYTKOWA – 48,36 m2

KONDYGNACJA – O

5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WODNA, KANALIZACYJNA, ELEKTR., ŁAZIENKA, GAZ, CO,

 

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY

7. Wysokość opłat czynszowych i funduszu remontowego: 731,21 zł

8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:

- Struktura i wielkość: 2 pokoje do 38 m2

- Wyposażenie techniczne: obojętne

- Lokalizacja: obojętne

- Inne: własnościowe, standard - dobry

9. Data złożenia oferty: 4.11.2019 r.

OFERENT JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

 

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANDRZEJ POZNAŃSKI - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA MACHEJEK
Data wytworzenia:
2019-11-05
Data publikacji:
2019-11-05
Data aktualizacji:
2019-11-05