Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 przy ul. Obronnej w Krakowie na działkach nr 345/3, 274/2, 273/1, 273/3, 273/8 obręb 60, jedn. ewid. Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.339.2019.EŚW

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 przy ul. Obronnej w Krakowie na działkach nr 345/3, 274/2, 273/1, 273/3, 273/8 obręb 60, jedn. ewid. Podgórze

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA ŚWIĘCKA
Data wytworzenia:
2019-10-30
Data publikacji:
2019-10-30
Data aktualizacji:
2019-10-30