Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Krzywda w Krakowie, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 399/2, 399/3, 62/2 obr. 15 Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.406.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 399/2, 399/3, 62/2 obr. 15 Podgórze, ul. Krzywda w Krakowie.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2019-10-30
Data publikacji:
2019-10-30
Data aktualizacji:
2019-10-30