informacja o braku wniesienia sprzeciwu do BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN250 NA DZIAŁKACH NR 256,257,122/6,121/1,94/3,94/2,98/2 OBR 95 PODGÓRZE PRZY UL. ORSZAŃSKIEJ

INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

AU-01-6.6743.6.417.2019.IRE

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN250 NA DZIAŁKACH NR 256,257,122/6,121/1,94/3,94/2,98/2 OBR 95 PODGÓRZE PRZY UL. ORSZAŃSKIEJ.

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2019-10-29
Data publikacji:
2019-10-29
Data aktualizacji:
2019-10-29