Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 362/7 obr. 40 Krowodrza przy ul. Pod Strzechą 3 w Krakowie

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.178.2019.PSZ

Na podstawie art. 30a pkt 2  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się iż Prezydent Miasta Krakowa w dniu 28.10.2019 r., decyzją Nr 22/6743.7/2019, wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia: rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 362/7 obr. 40 Krowodrza przy ul. Pod Strzechą 3 w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA SZUMIEC
Data wytworzenia:
2019-10-28
Data publikacji:
2019-10-28
Data aktualizacji:
2020-02-20