Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Żołnierska w Krakowie, budowa i przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 na dz. nr 480/3, 331/2, 464, 330/2, 330/8, 330/6, 330/7, 322/3, 263/10, 583/5 obr. 28 j. ewid. Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.394.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy i przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 w rejonie ul. Żołnierskiej na dz. nr 480/3, 331/2, 464, 330/2, 330/8, 330/6, 330/7, 322/3, 263/10, 583/5 obr. 28 j. ewid. Podgórze

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA PALICHLEB
Data wytworzenia:
2019-10-25
Data publikacji:
2019-10-25
Data aktualizacji:
2019-10-25