Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stelmachów w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 1607, 1609 obr. 33 j. ewid. Krowodrza

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.395.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej dn300 na dz. nr 1607, 1609 obr. 33 j. ewid. Krowodrza - Kraków ul. Stelmachów

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA PALICHLEB
Data wytworzenia:
2019-10-25
Data publikacji:
2019-10-25
Data aktualizacji:
2019-10-25