Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa miejskiej seci wodociągowej w rejonie ul. Wojciechowskiego/Odmogile na odcinku 5-B, dz. nr 196/7, 193/5 obr. 44 Nowa Huta w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.418.2019.APS

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy miejskiej seci wodociągowej w rejonie ul. Wojciechowskiego/Odmogile na odcinku 5-B, dz. nr 196/7, 193/5 obr. 44 Nowa Huta w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-10-21
Data publikacji:
2019-10-21
Data aktualizacji:
2019-10-21