Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 21/6743.7/2019 z dnia 17.10.2019/ ul. Mokra, ul. Czajna w Krakowie/ przebudowa rowu melioracyjnego dz. nr 131/12, 131/17 obr. 60 Podgórze

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.201.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa w dniu 17.10.2019 r., decyzją Nr 21/6743.7/2019 wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia: "Przebudowa rowu melioracyjnego "Czajna" na dz. nr 131/12 i 131/17 obr. 60 Podgórze w rejonie ul. Mokrej i Czajnej w Krakowie".

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2019-10-21
Data publikacji:
2019-10-21
Data aktualizacji:
2019-10-21