Dokument archiwalny
Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego kamienicy przy ul. Długiej 53 w Krakowie

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego kamienicy przy ul. Długiej 53 w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie pismem znak: RD.5130.13.2019 DW1 z dnia 4 października 2019 r. oraz RD.5130.13.2019 DW2 z dnia 4 października 2019 r., zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków kamienicy położonej na dz. ew. nr 120/1 obr. 119 jednostka ewidencyjna Kleparz przy ul. Długiej 53 w Krakowie.

 

 

Zgodnie z art. 10 a ustawy z dnia 23 lipca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018. poz. 2067 ze zm.) od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.

 

Jednocześnie na dzień 18.10.2019 r. wyznacza się oględziny ww. obiektu. Spotkanie na miejscu o godz. 13:00. Obecność osobista lub poprzez pełnomocnika obowiązkowa. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie prosi o udostępnienie wnętrz budynku upoważnionym pracownikom.


 

Osoba odpowiedzialna:
JERZY ZBIEGIEŃ - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ARTUR GAWROŃSKI
Data wytworzenia:
2019-10-14
Data publikacji:
2019-10-14
Data aktualizacji:
2019-10-14