Dokument archiwalny
Prowadzenie prac modernizacyjnych w TAMEH Polska Zakład Wytwarzania Kraków

Prowadzenie prac modernizacyjnych w TAMEH Polska Zakład Wytwarzania Kraków

 

W elektrociepłowni TAMEH POLSKA Zakład Wytwarzania Kraków kontynuowane są prace związane z przygotowaniem zmodernizowanych instalacji do eksploatacji. Ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa technologicznego wymagane jest całkowite usunięcie zanieczyszczeń z rurociągów pary poprzez cykliczne krótkotrwałe przedmuchy. Prace związane z oczyszczaniem instalacji będą kontynuowane w dniach 11.10.2019 do 30.10.2019 z zastosowaniem przedmuchów trwających 15 – 20 min. w cyklu co 6 -10 godz., z pominięciem godzin nocnych. Tego typu prace wiążą się z możliwością wystąpienia krótkotrwałych okresów z podwyższonym poziomem emisji hałasu z terenu elektrociepłowni. Powyższe działania będą prowadzone z zastosowaniem zabezpieczeń przed emisją hałasu (tłumikami), pod nadzorem służb technicznych, w możliwie najkrótszym czasie.

Prowadzone dotychczas przedmuchiwania nie były źródłem nadmiernej emisji hałasu.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WALDEMAR MICHALAK
Data wytworzenia:
2019-10-10
Data publikacji:
2019-10-10
Data aktualizacji:
2019-10-10