Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „W poszukiwaniu przygody - zwiedzamy Wrocław i nie tylko :)

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „W poszukiwaniu przygody - zwiedzamy Wrocław i nie tylko :)”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „W poszukiwaniu przygody - zwiedzamy Wrocław i nie tylko :)” przez Szkolny Klub Sportowy Rzak, ul. Czarnogórska 14, 30-638 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 października 2019 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Młodzieży, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, III piętro, pok. 3 lub drogą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

W załączeniu:

 

OFERTA

FORMULARZ

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DAMIAN SZWED
Data wytworzenia:
2019-10-09
Data publikacji:
2019-10-09
Data aktualizacji:
2019-10-09