Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia rozbudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej i sieci wodociągowej na działkach nr 225/13, 225/14, 225/19, 320/10, 235/5, 235/12, 235/15, 235/17, 321/4 obr. 61 Podgórze dla potrzeb budowy czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz istniejących budynków jednorodzinnych w rejonie ul. Kanarkowej i Pochyłej w Krakowie,

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.179.2019.PSZ

Na podstawie art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się iż Prezydent Miasta Krakowa w dniu 04.10.2019 r., decyzją Nr 17/6743.7/2019, wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia: rozbudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej i sieci wodociągowej na działkach nr 225/13, 225/14, 225/19, 320/10, 235/5, 235/12, 235/15, 235/17, 321/4 obr. 61 Podgórze dla potrzeb budowy czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz istniejących budynków jednorodzinnych w rejonie ul. Kanarkowej i Pochyłej w Krakowie,

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA SZUMIEC
Data wytworzenia:
2019-10-07
Data publikacji:
2019-10-07
Data aktualizacji:
2020-02-20