informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla budowy wolnostojącej stacji transformatorowej oraz linii kablowej niskiego napięcia i dwóch złączy ZK3a-X na działce nr 326/3 obr. 86 Podgórze przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej w Krakowie

informacja o braku wniesienia sprzeciwu

znak sprawy: AU-01-6.6743.6.329.2019.PSZ

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy wolnostojącej stacji transformatorowej oraz linii kablowej niskiego napięcia i dwóch złączy ZK3a-X na działce nr 326/3 obr. 86 Podgórze przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA SZUMIEC
Data wytworzenia:
2019-10-07
Data publikacji:
2019-10-07
Data aktualizacji:
2019-10-07