Dokument archiwalny
Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje trwają od 26 września do 18 października 2019 roku

Formularz konsultacji należy pobrać, wypełnić i w nieprzekraczalnym terminie do 18 października 2019 r.:

  • wysłać na adres poczty elektronicznej: sz.umk@um.krakow.pl (podpisany skan),

  • albo dostarczyć osobiście lub pocztą do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa: ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

W ramach organizowanych konsultacji Wydział zaprasza również na:

- DYŻURY EKSPERTÓW:

  1. 1 października (wtorek) w godz. 8.00-15.00 (w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka) w sali multimedialnej na III piętrze siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków;

  2. 2 października (środa) w godz. 8.00-15.00 (w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców, działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji) w sali multimedialnej na III piętrze siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków;

  3. 8 października (wtorek) w godz. 8.00-15.00 (w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych) w sali multimedialnej na III piętrze siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków;

  4. 9 października (środa) w godz. 8.00-15.00 (w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym) w sali multimedialnej na III piętrze siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków;

  5. 15 października (wtorek) w godz. 8.00-15.00 (w zakresie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w sali multimedialnej na III piętrze siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków;

  6. 16 października (środa) w godz. 8.00-15.00 (w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży) w sali multimedialnej na III piętrze siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków;

- SPOTKANIA KONSULTACYJNE:

  1. 4 października (piątek) w godz. 16.00-19.00 w sali konferencyjnej Centrum Obywatelskiego – ul. Reymonta 20, na stadionie miejskim przy ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

  2. 10 października (czwartek) w godz. 16.00-18.00 (z udziałem przedstawicieli komórek merytorycznych UMK i MJO) w sali konferencyjnej na III piętrze siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach.


Dokumenty do pobrania:


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA SŁOMSKA
Data wytworzenia:
2019-09-26
Data publikacji:
2019-09-26
Data aktualizacji:
2019-09-26