Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, rozbudowa sieci gazowej ś/c <0,5MPa na dz. nr 14/2, 370 obr. 36 Nowa Huta wraz z przyłączem gazowym na dz. 370, 14/4 obr. 36 Nowa Huta do ZRP w linii ogrodzenia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - Kraków ul. Igołomska

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.166.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy sieci gazowej ś/c <0,5MPa na dz. nr 14/2, 370 obr. 36 Nowa Huta wraz z przyłączem gazowym na dz. 370, 14/4 obr. 36 Nowa Huta do ZRP w linii ogrodzenia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - Kraków ul. Igołomska

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-09-20
Data publikacji:
2019-09-20
Data aktualizacji:
2019-09-20