Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 120/9, 121/6, 121/8, 121/3, 122/3 obr. 91 Podgórze - Kraków ul. Podgórki

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.348.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 120/9, 121/6, 121/8, 121/3, 122/3 obr. 91 Podgórze - Kraków ul. Podgórki

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-09-20
Data publikacji:
2019-09-20
Data aktualizacji:
2019-09-20