Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 223/5 obr. 85 Podgórze, 248/3, 131/11, 131/10, 131/8, 131/7, 131/6 obr. 84 Podgórze - Kraków ul. Nałkowskiej

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.126.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 223/5 obr. 85 Podgórze, 248/3, 131/11, 131/10, 131/8, 131/7, 131/6 obr. 84 Podgórze - Kraków ul. Nałkowskiej

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-09-20
Data publikacji:
2019-09-20
Data aktualizacji:
2019-09-20