Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 25 cm przy ul. Mochnaniec na dz. nr. 428/1, 340/14, 340/15 obr. 41 Podgórze w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.352.2019.EŚW

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 25 cm przy ul. Mochnaniec na dz. nr. 428/1, 340/14, 340/15 obr. 41 Podgórze

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA ŚWIĘCKA
Data wytworzenia:
2019-09-20
Data publikacji:
2019-09-20
Data aktualizacji:
2019-09-20