Projekty zakwalifikowane do włącznienia do aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa - nabór 2019r.

Wyniki naboru projektów do aktualizowanego Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa (MPRK)

 

Komisja ds. kwalifikacji projektów rewitalizacyjnych do MPRK powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 2846/2019 z dnia 25.10.2019r. dokonała oceny złożonych fiszek projektowych. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa fiszki projektowe zostały zakwalifikowane na listę podstawową przedsięwzięć rewitalizacyjnych . Projekt aktualizacji MPRK zostanie przedłożony Radzie Miasta Krakowa.

 

 

Wynik naboru projektów (*.pdf)

 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA WYSOCKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ KMIECIK
Data wytworzenia:
2019-09-19
Data publikacji:
2019-12-31
Data aktualizacji:
2020-01-02