Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „Program wzmacniania więzi rodzinnych: Mama, tata, teatr i ja”

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Program wzmacniania więzi rodzinnych: Mama, tata, teatr i ja”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 września 2019 r.

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. . „Program wzmacniania więzi rodzinnych: Mama, tata, teatr i ja” przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja z siedzibą przy Al. Z. Krasińskiego 9/26A w Krakowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570),  zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 września 2019 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Rodziny, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, III piętro, pok. 3 lub drogą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

W załączeniu:


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA WAWRZYŃSKA
Data wytworzenia:
2019-09-19
Data publikacji:
2019-09-19
Data aktualizacji:
2019-09-19