Dokument archiwalny
obwieszczenie ds. AU- 02-5.6730.2.566.2019.JRM

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o trzech segmentach z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną oraz wewnętrznymi instalacjami wod-kan, c.o., energii elektrycznej wraz z ich zewnętrznymi odcinkami oraz budowa zbiorników retencyjnych na działkach nr 378/5, 378/6 obr. 43 Podgórze wraz z budową drogi wewnętrznej na działkach nr: 378/6, 377 obr. 43 Podgórze oraz z budową zjazdu ( obsługi komunikacyjnej) z działki nr 330/1 na działkę 377 obr. j.w. przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie.”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 18.09.2019r.

AU- 02-5.6730.2.566.2019.JRM

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 18.09.2019r. postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa o przesunięciu terminu zakończenia sprawy na podstawie art. 36 kpa w postępowaniu znak AU-02-5.6730.2.566.2019.JRM prowadzonym w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o trzech segmentach z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną oraz wewnętrznymi instalacjami wod-kan, c.o., energii elektrycznej wraz z ich zewnętrznymi odcinkami oraz budowa zbiorników retencyjnych na działkach nr 378/5, 378/6 obr. 43 Podgórze wraz z budową drogi wewnętrznej na działkach nr: 378/6, 377 obr. 43 Podgórze oraz z budową zjazdu ( obsługi komunikacyjnej) z działki nr 330/1 na działkę 377 obr. j.w. przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie.”

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 18.09.2019r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA RODRIGUES MACHADO
Data wytworzenia:
2019-09-18
Data publikacji:
2019-09-18
Data aktualizacji:
2019-09-18