informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla budowy sieci wodociągowej dn100mm, w rejonie ul. Albańskiej w Krakowie, na działkach nr 677/1, 407/3, 361/13, 361/14, 361/10, 361/5, 361/8, 361/6 obr. 49 Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

znak sprawy: AU-01-6.6743.6.283.2019.PSZ

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej dn100mm, w rejonie ul. Albańskiej w Krakowie, na działkach nr 677/1, 407/3, 361/13, 361/14, 361/10, 361/5, 361/8, 361/6 obr. 49 Podgórze

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA SZUMIEC
Data wytworzenia:
2019-09-18
Data publikacji:
2019-09-18
Data aktualizacji:
2019-09-18