Dokument archiwalny
Rozpatrzenie uwag

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OLSZA" oraz uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)


 

Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2019-09-10
Data publikacji:
2019-09-10
Data aktualizacji:
2019-09-10