informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 wraz z przyłączami dn25 na działkach nr 713, 715, 125, 124, 123/1, 123/2 obr. 90 Podgórze w rejonie Babiego Lata w Krakowie.

informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 

znak sprawy: AU-01-6.6743.6.287.2019.PSZ

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 wraz z przyłączami dn25 na działkach nr 713, 715, 125, 124, 123/1, 123/2 obr. 90 Podgórze w rejonie Babiego Lata w Krakowie.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA SZUMIEC
Data wytworzenia:
2019-09-04
Data publikacji:
2019-09-04
Data aktualizacji:
2019-09-04