Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Plażowa w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN300 w ul. Plażowej na dz. nr 419, 412/2 obr. 31 Nowa Huta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.259.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN300 w ul. Plażowej na dz. nr 419, 412/2 obr. 31 Nowa Huta w Krakowie.

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2019-08-27
Data publikacji:
2019-08-27
Data aktualizacji:
2019-08-27