Dokument archiwalny
NABÓR DO RADY KRAKOWSKICH SENIORÓW, KOMISJI WYBORCZEJ I ZWOŁANIE WALNEGO ZEBRANIA

Informuję, że Prezydent Miasta Krakowa podpisał Zarządzenie Nr 2069/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Krakowskich Seniorów, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania

Kandydatów, którzy ukończyli 60 lat i mają poparcie instytucji albo organizacji działających na rzecz osób starszych lub co najmniej 20 osobowej grupy mieszkańców z tej samej grupy wiekowej, można zgłaszać osobiście składając właściwe formularze do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, segment B, pok. 4 lub 5. Ponadto formularz wraz z odpowiednim załącznikiem można złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, w kopercie opatrzonej informacją: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, segment B, pok. 4 lub 5 „Rada Krakowskich Seniorów”.

  • do 30 września 2019 r. do godz. 14.00 - termin zgłaszania kandydatów do Rady Krakowskich Seniorów, do Komisji Wyborczej i kandydatów na Walne Zebranie
  • 28 października 2019 r. godz. 14.00 – Wybory do Rady Krakowskich Seniorów

Kompetencje Rady oraz tryb jej wyboru zostały określone w Statucie Rady Krakowskich Seniorów stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXI/416/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CIX/1640/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej statutu (z późniejszymi zmianami).

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do Rady Krakowskich Seniorów i Komisji Wyborczej udzielane są pod numerem telefonu 12 616 78 06 lub 12 616 78 02 oraz w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, UMK, Referat ds. Seniorów, ul. Dekerta 24, parter, segment B, pok. 4 lub 5.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą i zarządzeniem ws. naboru:

  1. Szczegóły dotyczące naboru kandydatów do Rady Krakowskich Seniorów, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania.
  2. Zarządzenie Nr 2069/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Krakowskich Seniorów, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA CHODOROWSKA
Data wytworzenia:
2019-08-14
Data publikacji:
2019-08-14
Data aktualizacji:
2019-08-14