Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 190, 27/9, 27/10, 27/11, 27/12, 27/13, 27/14, obr. 70, jedn. ewid. Podgórze przy ul. Spacerowej w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.266.2019.EŚW

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 190, 27/9, 27/10, 27/11, 27/12, 27/13, 27/14, obr. 70, jedn. ewid. Podgórze przy ul. Spacerowej w Krakowie

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA ŚWIĘCKA
Data wytworzenia:
2019-08-08
Data publikacji:
2019-08-08
Data aktualizacji:
2019-08-08