Informacja o braku wniesienia sprzeciwu osiedle Wandy 32, na dz. nr 105 obr. 47 Nowa Huta w Krakowie.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.257.2019.ZZA

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia Budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, osiedle Wandy 32, 31-907 Kraków na dz. nr 105 obr. 47 Nowa Huta

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ZBIGNIEW ZAJĄC
Data wytworzenia:
2019-08-08
Data publikacji:
2019-08-08
Data aktualizacji:
2019-08-08