Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rżącka, przebudowa wraz z rozbudową sieci gazowej średniego ciśnienia, dz nr 238/3, 238/4, 239/1, 239/2 obr. 60 Podgórze w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.118.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru przebudowa wraz z rozbudową sieci gazowej średniego ciśnienia, dz nr 238/3, 238/4, 239/1, 239/2 obr. 60 Podgórze w Krakowie przy ul. Rżąckiej

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-08-08
Data publikacji:
2019-08-08
Data aktualizacji:
2019-08-08