Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Płaszowska/Paproci, rozbudowa, przebudowa oraz likwidacja fragmentu istniejącej sieci wodociągowej przy ul. Paproci/ Płaszowska w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.103.2019.APS

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy, przebudowy oraz likwidacji istniejącej sieci wodociągowej na dz. nr 406, obr. 15 jedn. ewid. Podgórze, dz. nr 48/6, 47/5, 53/15, 47/3 obr. 17 POdgórze przy ul. Paproci/Płaszowska w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-08-05
Data publikacji:
2019-08-05
Data aktualizacji:
2019-08-05