Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Na łkach, rozbudowa, przebudowa oraz likwidacja fragmentu istniejącej sieci wodociągowej, dz nr: 254/2, 9/14, 65,66 obr. 54 Nowa Huta w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.102.2019.APS

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy, przebudowy oraz likwidacji fragmentu istniejącej sieci wodociągowej na działkach nr 245/2,9/14, 65,66 obr. 54 Nowa Huta przy ul. Na Łąkach w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-08-05
Data publikacji:
2019-08-05
Data aktualizacji:
2019-08-05