Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Darwina w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 169, 98/86 obr. 13 Nowa Huta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.253.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku S0 - S5 o średnicy DN 30cm wraz z budową sieci wodociągowej na odcinku W - W1 o średnicy pe 110x10 pe ts na dz. nr 169, 98/86 obr. 13 Nowa Huta w rejonie ul. Darwina w Krakowie.

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2019-08-02
Data publikacji:
2019-08-02
Data aktualizacji:
2019-08-02