Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wróblowicka w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 311/5 obr. 92 Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.120.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 311/5 obr. 92 Podgórze - Kraków ul. Wróblowicka.

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2019-08-02
Data publikacji:
2019-08-02
Data aktualizacji:
2019-08-02