Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Unruga w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 10/2, 10/10 obr. 40 Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.121.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 10/2, 10/10 obr. 40 Podgórze - Kraków ul. Unruga.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2019-08-02
Data publikacji:
2019-08-02
Data aktualizacji:
2019-08-02