Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa miejskiej sieci wodociągowej ø110 w rejonie ul. Ciekowiec w Krakowie na działce nr 125/7 obr. 32 Nowa Huta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.236.2019.EŚW

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy miejskiej sieci wodociągowej ø110 w rejonie ul. Ciekowiec w Krakowie na działce nr 125/7 obr. 32 Nowa Huta

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA ŚWIĘCKA
Data wytworzenia:
2019-08-02
Data publikacji:
2019-08-02
Data aktualizacji:
2019-08-02