Informacja o wniesieniu sprzeciwu, decyzja Nr 19/6743.6/2019, ul. Nad Fosą w Krakowie dz. nr 64/1 obr. 96 Podgórze

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.262.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa w dniu 31.07.2019 r., decyzją Nr 19/6743.6/2019 wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia: "budowy wolnostojącego parterowego budynku stacji transformatorowej na dz. nr 64/1 obr. 96 Podgórze, ul. Nad Fosą w Krakowie"

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2019-08-02
Data publikacji:
2019-08-02
Data aktualizacji:
2019-08-02