Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kirchmajera w Krakowie, budowa sieci gazowej i przyłącza gazu średniego ciśnienia

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.245.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej pe DN63 i przyłącza gazu pe DN25 średniego ciśnienia do skrzynki gazowej w linii ogrodzenia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 340/4, 340/5 obr. 11 Nowa Huta - Kraków ul. Kirchmajera.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2019-08-01
Data publikacji:
2019-08-01
Data aktualizacji:
2019-08-01