Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Olszanicka w Krakowie, budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.197.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ø 250 w rejonie ul. Olszanickiej w Krakowie na dz. nr 402, 380 obr. 51 Krowodrza oraz 262/7, 265/7, 266/3 obr. 52 Krowodrza

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2019-08-01
Data publikacji:
2019-08-01
Data aktualizacji:
2019-08-01