Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Krzyżańskiego w Krakowie, budowa miejskiej sieci wodociągowej na dz. nr 366/4 obr. 93 Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.213.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy miejskiej sieci wodociągowej ø110 w rejonie ulicy Mirosława Krzyżańskiego w Krakowie na dz. nr 366/4 obr. 93 Podgórze - Etap II.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2019-07-31
Data publikacji:
2019-07-31
Data aktualizacji:
2019-07-31