Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wielicka w Krakowie, budowa sieci wodociągowej na dz. nr 142 obr. 51 Podgórze i dz. nr 233, 235 obr. 52 Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.209.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej DN100 o długości L= 132,0m przy ulicy Wielickiej w Krakowie na dz. nr 142 obr. 51 Podgórze, dz. nr 233, 235 obr. 52 Podgórze.

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2019-07-31
Data publikacji:
2019-07-31
Data aktualizacji:
2019-07-31