Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Sidzińska, ul. Spacerowa w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 211/1, 211/2, 212 obr. 70 Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.202.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN300 i DN250 mm, ul. Sidzińska/Spacerowa na dz. nr 211/1, 211/2, 212 obr. 70 Podgórze.

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2019-07-31
Data publikacji:
2019-07-31
Data aktualizacji:
2019-07-31