Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowej w ul. Hamernia i w drodze bocznej od ul. Hamernia dojazdowej do budynku nr 14b w Krakowie na działkach nr 432/4, 376/2, 377/2 obręb 6 Krowodrza

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.239.2019.EŚW

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej i budowy sieci wodociągowej w ul. Hamernia i w drodze bocznej od ul. Hamernia dojazdowej do budynku nr 14b w Krakowie - odcinek kanalizacji sanitarnej a-s1-s1, odcinek wodociągu 1-7 na działkach nr 432/4, 376/2, 377/2 obręb 6 Krowodrza

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA ŚWIĘCKA
Data wytworzenia:
2019-07-31
Data publikacji:
2019-07-31
Data aktualizacji:
2019-07-31