Dokument archiwalny
obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.938.2018.KKR.EUL

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym na działce nr 144/20 obr. 60 jedn. ewid. Podgórze wraz z budową drogi dojazdowej po działkach 144/18, 144/19 oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr 144/20, 144/18, 144/19, 144/32 obr. 60 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Czajna w Krakowie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                                 Kraków, dnia 17.07.2019 r.

AU-02-5.6730.2.938.2018.KKR.EUL

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 17.07.2019 r. postanowienia wyznaczającego nowy termin załatwienia sprawy w postępowaniu znak AU-02-5.6730.2.938.2018.KKR.EUL.

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 17.07.2019 r.


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA ULMAN
Data wytworzenia:
2019-07-17
Data publikacji:
2019-07-17
Data aktualizacji:
2019-07-17