Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Budowa miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 800mm w obszarze kolejowym działki nr 288, obr. 52, j. ew. Podgórze w Krakowie.


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2019-07-17
Data publikacji:
2019-07-17
Data aktualizacji:
2019-07-17