Dokument archiwalny
Informacja dla opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

PAMIĘTAJMY, ŻE KOTY WOLNO ŻYJĄCE NALEŻY PODDAWAĆ ZABIEGOM STERYLIZACJI I KASTRACJI ORAZ REGULARNYM ZABIEGOM ZWALCZANIA PASOŻYTÓW WEWNĘTRZNYCH ORAZ ZEWNĘTRZNYCH, A TAKŻE SZCZEPIENIOM OCHRONNYM

 

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa realizuje corocznie Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, w tym także, zapewnienie opieki kotom wolno żyjącym.

 

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków, realizowane jest przy współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Opieka obejmuje w szczególności:

  • finansowanie odrobaczania, zwalczania pasożytów zewnętrznych, kastracji, sterylizacji oraz wybranych szczepień wolno żyjących kotów;
  • całorocznego dokarmiania kotów wolno żyjących, karmą zakupioną przez Gminę Miejską Kraków;

Jako osoba sprawująca opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wpisana do rejestru opiekunów kotów wolno żyjących, masz prawo do:

  • wykonania bezpłatnego zabiegu sterylizacji lub kastracji u kotów wolno żyjących w jednej z lecznic na terenie Krakowa z którą Urząd Miasta Krakowa współpracuje;
  • bezpłatnych środków do zwalczania pasożytów wewnętrznych, zewnętrznych oraz wybranych szczepień ochronnych dla kotów wolno żyjących;
  • bezpłatnej karmy dla kotów wolno żyjących;

 

W celu uzyskania informacji prosimy skontaktować się z jedną z poniższych organizacji społecznych, działających na terenie Krakowa lub Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2:

  • Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, ul. Floriańska 53, 31-019 Kraków, tel. 12 421 26 85, e-mail: ktoz@ktoz.krakow.pl;
  • Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom „Stawiamy na Łapy”, Al. Słowackiego 17a, pok. 9, 31-159 Kraków , tel. 513 037 175 e-mail: kontakt@stawiamynalapy.pl;
  • Fundacja „Zwierzęta Krakowa”, ul. Kluczborska 4/105, 31-271 Kraków, tel. 660 676 824, e-mail: fundacja@zwierzętakrakowa.pl;
  • Fundacja Ostoja Cztery Łapy Fundacja Dla Zwierząt Bezdomnych, ul. Zakręt 3, 30-245 Kraków, tel. 12 312 04 24, 884 865 978, e-mail: ostoja4lapy@gmail.com;
  • La Fauna Fundacja Dla Zwierząt interwencje i adopcje, Balicka 56/29, 30-149 Kraków, tel. 791 300 767, e-mail: fundacja@zwierzetainterwencje.pl;

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2019-07-12
Data publikacji:
2019-07-12
Data aktualizacji:
2019-07-12