Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Zakopiańska w Krakowie, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.184.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku wielorodzinnego ul. Zakopiańska 74 i Hali sportowej nr 72D w Krakowie na dz. nr 292 obr. 44 Podgórze oraz na dz. nr 2/78, 2/33, 99, 100 obr. 45 Podgórze.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2019-07-10
Data publikacji:
2019-07-10
Data aktualizacji:
2019-07-10