Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Na Zjeździe/Kącik dz.520/1,524/2,524/3,127/1,61/6,61/17,61/14,132/1,132/3 obr.13 Podgórze

Przebudowa linii kablowej.

AU-01-6.6743.7.113.2019

Data zgłoszenia:05.07.2019

Inwestor:HSD Inwestycje

ul.Na Zjeździe/Kącik dz.520/1,524/2,524/3,127/1,61/6,61/17,61/14,132/1,132/3 obr.13 Podgórze

Przebudowa linii kablowej

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA PIEPRZYK
Data wytworzenia:
2019-07-08
Data publikacji:
2019-07-08
Data aktualizacji:
2019-07-08